• Endast försäljning till företag (B2B). Beställningar av privatpersoner godtas ej.